امام خامنه‌ایd
آقاجان، جانم فدات...

 

حرف دل این است، یک کلام... اللهم احفظ امامنا الخامنهئی