بسم الله الرحمن الرحیم

عاقا چرا پای چپم درد می کنه ؟ سه روزه داره درد می کنه شدید ! در حد بوندس لیگا !

امونم رو بریده !

چرا آمریکا  !

اصن گیر دادم به آمریکا بد جور ، 17400 نفر تو ایران ترور شدن !

شما فرض کن ، 17400 رو شروع کن به شمردن ! 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، ... تا فردا تموم کردی ای میل بزن باهات ارتباط برقرار کنم که تو نابغه ای

( وی دده )

دارم فکر می کنم 17400 تا خانواده حداقل از ترور آسیب دیدن ، اگه هر خانواده رو فرض کنیم 4 نفر ، میشه : 69600 نفر در نسل اول ، اصن بقیشون هیچی ، عاقایی که می خوای با آمریکا مذاکره کنی ( یا حتی آبجی مذاکره کننده ) مطمئنی این 69600 نفر موافقت دارن که تو با آمریکا مذاکره کنی ؟

من اصن از خدامه اینا راضی باشن !

تو راس میگی ، من ساندیس خور جوجه بسیجی  دروغگو ، تو که راس میگی ( تاکید می کنم ) اصن 17400 نفر کجا بود همش تبلیغاته ، بابا دیگه زدن هواپیما تو خلیج فارس رو قبول داری که ! بچه های توی هواپیما چه گناهی کرده بودن ؟ بای ذنب قتلت ؟

شما راس میگی ، تحریم کرده عینه سگ . . . پدرمونو در آورده ... داداش از گشنگی مردی ؟ سه سال برنج و مرغ ... نخوریم می میریم . تحریم کرده گور باباش ، به خودکفایی می رسیم ! تحریم کرده گور باباش ، نفتو بیارید خودم بسوزونم !

عاقا با آمریکا مصالحه کنیم ، بکنیم . من راضی .

بعد نمیگن این بود انقلاب اسلامی ؟ ..... شعارشون مبارزه با استکبار بود ؟ این بود که امریکا رو با لخد انداخت بیرون ؟

من با آمریکا حرف ندارم

آمریکا شیطان بزرگ است

مرگ بر آمریکا 

Down with USA