بسم الله الرحمن الرحیم


با تو بودم

با تو هستم

با تو خواهم بود

آقا

با تو گفتم یا علی

میوه ی قلب زهرا ( س )

حسین آقام آقام یا بن الزهرا یا مولاتا ابد به دل داریم حسرت شهادت را

بر زمین نیاندازیم بیرق ولایت را

ما فدایی رهبریم

چشم ما و امر ولی

خون ما فدای حسین

جان و ما سید علی

سیدنا سید علی