کلنا عباسک یا زینب ( س )
پ . ن : شهید مسافر راه شهادت نبود ، بلکه شهید مهاجر بود ، به شهادت هجرت کرد .
اللهم عجل لولیک الفرج