بسم الله الرحمن الرحیم
خون رگ های ما نذر حسین است / عشق دل های ما پیر خمین است
از جان گذشتیم در راه قرآن / پیمان خون بستیم ما با شهیدان
بشنو یابن الحسن لبیک ما را / بقیة الله یا حجة الله
آید از جبهه ها عطر شهیدان / عطر کرب و بلا از خاک ایران
ما را عهدی باشد با باکری ها / با خون زین الدین با باقری ها
ما ایم و راه سرخ شهادت / بر جان ما باشد مهر ولایت
اللهم عجل لولیک الفرج