بسم الله الرحمن الرحیم.مکان کتابخانه ی فدک اردبیل.زمان قبل از ظهر.صدای قورباغه هایی که تو رودخونه ی کنار کتابخونه هستن دنگم کردن.نکته ی کنکوری بحث:صدای قورباغه های نر برای جلب جفت در فصل تولید مثل.فصل5و7 پیش دانشگاهی.پ.ف:روز معلم مبارک.