بسم الله الرحمن الرحیم


شدیدن دل شوره ، استرس ، و از این مزخرفات دارم

نمی دونم چی شدم

نیاز به یه تلنگر اساسی دارم

داره میخونه :

ای ابر خوش باران بیا ... مستان سلامت میکنند

کنکور و این درد هاس دیگه

اعصابم هم خورده

اه بابا


دعام کنید که نیازمند دعایم

اللهم عجل لولیک الفرج