بسم الله الرحمن الرحیم


ما یه وسیله ی نقلیه داشتیم ( و هنوز هم داریم ) بنام فانتوم ، با اسم رمز آبی !

من که می پروندمش !

یه بار از سر اینکه غره شده بودیم و خدا خواس یه رو دستی بزنه ، جریمه شدیم .

یکی از پشت صدا زد آبی بزن کنار ، مداررررک !

سرش سلامت اسم ماشین رو هم نمی دونست آقای پلیس !

هدف کل بحث این بود که فانتوم گیربکس گذاشته زمین و ما دل پریشونیم !

اهههههههههـ هـ هـ هـ

خوشا که دلم که آب و گلم وقف حسین است

اللهم عجل لولیک الفرج !