بسم الله الرحمن الرحیم

نتیجه : عشخ خعلی بده !

 

دارم میرم کاندیدای ریاست جمهوری بشم ، درخواست ها از من ب حد نصاب رسیده و یه نامه با 313 تا امضا برام رسیده .

 

پ . ن : بزنم به تخته احساس مسئولیت تو همه گل کرده !

 

عیدتون هم مبارک باشه