بسم الله الرحمن الرحیم

علی العباس واویلا حسین تنهاست واویلا

برا اون که مرد مرداس

حرمش همیشه دریاس

علمش همیشه بالاس

یا مولا یا مولا یا عباس


تو خونه ی کرمتم ابالفضل ابالفضل

دیوونه ی حرمتم ابالفضل ابالفضل