حسین جان حسین

حسین جان حسین

پناه دل بی پناهان حسین

که در راه یار از سر و جان و تن بگذریم

که دنیا بداند ما پیرو رهبریم

من دیگه درس نمی خونم

می خونم

چه وعضشه دو هفتس می خونم بعد می رم آزمون میدم خراب میشه

چه وعضشه آخر ...

آخه چرااااااااا

اللهم عجل لولیک الفرج