بسم الله الرحمن الرحیم

چند روزه اصن وقت ندارم چیزی بنویسم ( درد کنکور هستش و این حرفا )

پای چپم هم درد می کنه شدید !

انقده دیکلوفناک خوردم ، تزریق کردم ، یا پماتشو مالیدم ، فک کنم باید برم پیوند کلیه !

فعلن چند روزی با اجازه !

اللهم عجل لولیک الفرج