بسم الله الرحمن الرحیم

نی نامه :

خو داداش من با آمریکا مذاکره نمی کنیم آقای x خانم y چند می گیری تا باور کنی که ما مذاکره نمی کنیم

هنو خعلی مونده تا معنی اون حرف امام ( ره ) رو بفهمیم که میگه : امریکا شیطان بزرگ است

اصن همین رو ما معنی شو بفهمیم دیگه تموم مسائل مون حل میشه

عاقا مگه الگومون قرآن کریم نیس مگه

هممون هم داستان حضرت ابراهیم ( ع ) رو می دونیم : شیطون اومد گولش بزنه تا نذاره اسماعیل رو  ذبح کنه . بعد حضرت ابراهیم سه بار سنگ ش زد شد رمی جمرات

اصن یکی دیگه : ای انسان شیطان برای تو دشمنی اشکار است !

مگه قبول نداریم امام ( ره ) خو وقتی میگه آمریکا شیطانه ، باید مثه ابراهیم ( ع ) سنگش زد شیطان رو !

داداش من برو تحقیق کن ببین چ ظلم هایی رو در حق ما ها کرده ! 

اههههههههههههههههههه

بفهم دیگه !

اللهم عجل لولیک الفرج !